Komfort i bezpieczeństwo

 

Otwarta jest większość sklepów i punktów usługowych w Blue City.

 

Działają również restauracje i kawiarnie na terenie centrum, wspólna część restauracyjna na poziomie +2 (food court) oraz zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – w tych miejscach obowiązują specjalne wytyczne, z którymi można zapoznać się tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz .

 

Obowiązuje szereg zasad, związanych z reżimem sanitarnym, m.in:

  • nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej;
  • zachowanie odstępów 2 metrów między ludźmi;
  • unikanie skupisk ludzi;
  • rozważna ocena, ile osób może wejść do sklepu, toalet i wind;
  • unikanie dotykania rzeczy bez potrzeby;
  • zakaz korzystania z mebli rekreacyjnych i stref wypoczynku,
  • w restauracjach i kawiarniach należy zachować odpowiednie odległości pomiędzy miejscami siedzącymi,
  • przy spożywaniu posiłków można odsłonić nos i usta.

Szczegółowe wytyczne dla handlu znajdują się na stronach Rządu pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe

 

W wejściu od ulicy Opaczewskiej znajduje się punkt sprzedaży maseczek.

 

Jakie środki przedsięwzięto przeciw zagrożeniu epidemiologicznemu w Blue City?

 

Uważnie obserwujemy rozwój wypadków i stosujemy się do wytycznych organów administracji państwowej i samorządowej. Na bieżąco monitorowane i wykonywane są zalecenia Ministerstwa Zdrowia i innych organów władzy państwowej. Wśród Najemców części handlowej i biurowej zostały rozniesione materiały informacyjne o profilaktyce i zapobieganiu zakażeniom oraz wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla placówek handlowych.

 

W części restauracyjnej wprowadzono organizacje stolików i dodatkowe działania dezynfekujące , zgodne z rządowymi wytycznymi w sprawie zapobiegania epidemii.

 

W toaletach w częściach wspólnych dostępne są środki czystości i umywalki z bieżącą wodą, dyspensery zawierają mydło antybakteryjne. Przy wejściach do Centrum również umieszczono dyspensery zawierające środki odkażające. Personel serwisowy został wyposażony w maski i rękawiczki ochronne. Wszystkie toalety i wejścia do Blue City zostały zaopatrzone w informacje na temat obowiązujących zaleceń.


 

Wdrożono dodatkowe procedury i czynności, wchodzące w zakres pracy firmy odpowiedzialnej za utrzymanie czystości na terenie Centrum. Toalety są sprzątane i dezynfekowane w ciągu dnia zgodnie z wytycznymi GIS. Dodatkowe działania to między innymi: dezynfekcja poręczy metalowych i poręczy schodów ruchomych, koszy na śmieci oraz lad sprzedażowych punktów gastronomicznych. Dezynfekowane są automatyczne kasy  parkingowe na parkingu na poziomie -2. Dni wolne od handlu (niedziele) są wykorzystywane na dodatkowe prace czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych.

 

Wejście do przychodni Enel Med jest całkowicie oddzielone od pozostałych otwartych części Centrum Handlowego, ruch odbywa się osobnymi korytarzami i windą.

Jak dojechać?

W celu zapewnienia najwyższej jakości działania ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zmian dotyczących plików cookies możesz dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Czytaj więcej